Provozní řád

Bezpečnostní pravidla a zásady pro používání klubové střelnice AVZO Spálené Poříčí

Tato pravidla jsou závazná pro všechny uživatele a návštěvníky střelnice!
Tuto střelnici provozuje AVZO ZO 40176 Spálené Poříčí.

Za dodržení bezpečnostních pravidel zodpovídají:
– správce střelnice, (pomocníci správce střelnice).
– provozovatel střelnice, (nebo jím určená osoba, která splňuje všechny náležitosti Zákona o zbraních a střelivu č.119/2002 Sb.).

 • Použít pro střelbu vadné zbraně nebo střelivo.
 • Používat pro střelbu zbraně neschválené zkušebnou, bez vyznačené platné uznávané značky zkušebny
 • Přinášet nebo odnášet nabitou zbraň (neplatí pro držitele ZP skupiny E a ozbrojené složky) .
 • Manipulovat se zbraní, nabíjet, vybíjet, atp. mimo vyhrazený prostor.
 • Provádět střelbu mimo bezpečný sektor.
 • Dotýkat se bez povolení cizí zbraně.
 • Jakkoliv manipulovat se zbraní, pokud jsou v prostoru terčů osoby.
 • Ponechávat zbraně a střelivo bez dozoru.
 • Poškozovat zařízení střelnice.
 • Upevňovat terče jinam než je určeno (náhrady terčů si po sobě uklidit!)
 • Střelci nesmějí požívat alkoholické nápoje před a během střelby.
 • Střelci jsou povinni používat při pohybu na střelišti a v průběhu střelby chrániče sluchu.
 • Při střelbě na kovové siluety jsou střelci povinni používat ochranné brýle.
 • Střílet z dlouhých kulových zbraní na kovové terče!!!
 • Podnapilým osobám je vstup na střelnici zakázán!
 • Po skončení střelby si každý uklidí stanoviště a pomůcky použité pro střelbu!
 • Každý provede zápis do deníku,ve kterém uvede datum,jméno, číslo ZP, výrobní . číslo zbraně a podepíše se!!!!
 • V NEDĚLI JE POVOLENA STŘELBA POUZE Z DLOUHÝCH MALORÁŽEK!!!

Jakýkoliv účastník provozu na střelnici, který poruší bezpečnostní pravidla, bude podle povahy přestupku napomenut, popřípadě vyloučen z další střelby a vykázán ze střelnice. Správci jsou oprávněni kontrolovat členské průkazy a v případě závažného porušení bezpečnostních pravidel tento průkaz a prostředky pro vstup na střelnici členovi odebrat! Členové, kteří závažně poruší řád střelnice budou z klubu vyloučeni!

Přejít nahoru