Provozní doba

Ve svém vlastním zájmu respektujte provozní řád a provozní dobu střelnice! Střelba mimo provozní dobu je zakázána! Nezapomeňte se zapsat do deníku a střelnici po sobě před odchodem uklidit (sebrat a roztřídit nábojnice, odnést stavy, uklidit zbytky do kterých jste stříleli.)

Provozní doba střelnice
Pondělí až pátek:
krátké kulové a malorážky
8:00 – 19:00 (letní čas)
9:00 – 17:00 (zimní čas nebo do setmění)
dlouhé kulové a brokovnice
9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Sobota:
krátké kulové a malorážky
9:00 – 12:00 a 13:30 – 17:30
dlouhé kulové a brokovnice
9:00 – 12:00 a 13:30 – 16:30

Neděle + Vánoce (24-26.12.):
pouze dlouhé malorážky a to pouze ze stavů
zákaz střelby z ostatních zbraní (z krátkých a dlouhých kulových a brokovnic) a z prostoru
9:00 – 12:00 a 13:30 – 17:00

Způsob využití střelnice (střelba ze stavů nebo střelba z pohyblivé palebné čáry) si členové domluví s přítomným správcem střelnice tak, aby nedocházelo ke konfliktům.

Přejít nahoru