Nefunkčnost mobilní aplikace

Vzhledem k nutnosti doprogramovat na novém webu API, je aplikace pro iOS/Android zatím nefunkční.

Přejít nahoru